photo-1574629810360-7efbbe195018.jfif

VISIE

TenstarMelle_Logo_Transparant_edited.png

Doelgroepen

Elke jongen of meisje uit Melle en de nabije omgeving, die in aanmerking komen voor de KBVB en een gezonde interesse toont in de voetbalsport kan zich bij FC TM aanmelden, ongeacht zijn/haar fysieke mogelijkheden, huidskleur, religie, geaardheid of talent

 

Jeugd

Ten allen tijde staat jeugdwerking hoog in het vaandel ingeschreven van de vereniging. De jeugdopleiding speelt immers een uiterst cruciale rol in de drijfveer van FC Tenstar Melle spelers om te ontwikkelen tot complete voetballers, maar ook tot volwaardige personen. De kwaliteit ervan is bepalend voor een bloeiend Tenstar Melle.

Het verhogen van het niveau van elke speler en elk team, en dit in een familiale en sportieve sfeer, is voor de club zowel de basis, de voortdurende uitdaging maar ook de grootste voorwaarde van zijn eigen voortbestaan.Om op lange termijn een blijvende waarde te zijn in de voetbalwereld is het ook noodzakelijk die eigen opgeleide spelers finaal de kans te bieden aan te treden met het eerste elftal. Doorgroeimogelijkheden zijn dus essentieel om uit te groeien tot een sociaal geëngageerde en verankerde club waar kinderen en jongvolwassenen zich volop kunnen ontwikkelen. Duurzaamheid moet van klein naar groot, van U6 tot A-kern een constante worden binnen FC Tenstar Melle.

Spelers moeten in een eerste fase (spel)plezier beleven aan het voetbal, zeker in de jeugdreeksen. Maar toch stelt FC TM zich ook als doel het beste te halen uit elke jeugdvoetballers. Elke jeugdspeler moet de kans krijgen om haar/zijn niveau maximaal te ontwikkelen, in overeenkomst met haar/zijn individuele talenten en mogelijkheden. De trainingen moeten daarom worden gegeven onder de deskundige leiding van bekwame, goed opgeleide en vooral gemotiveerde trainers. Gemotiveerde trainers, maar ook motiverende trainers. Daarom dat FC TM ook inzet op de ontwikkeling van de dit laatste middels het ‘M-factor’-project. 

 

Een jaarlijkse evaluatie van haar jeugdopleiding stelt FC TM in staat jaar na jaar kwalitatief te verbeteren en deze ‘progressie’ ter beschikking te stellen van alle jeugdspelers, zodat zij maximaal hun individuele voetbaltalenten als sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Doorstroming

Dit woord is de rode draad doorheen de club, we zijn het aan onze spelers verplicht onze opleiding zo goed en zo gedetailleerd mogelijk te maken zodanig dat spelers doorgroeien naar “de grote jongens” het eerste elftal & beloften.

Verenigingsleven

Het is van het grootste belang voor FC TM dat de spelers zich thuis voelen en met plezier afzakken naar de club, voor trainingen, wedstrijden en activiteiten.

Wij geloven dat dit alles zijn oorsprong vindt in een correcte en eerlijke behandeling van de spelers, gereglementeerd door duidelijke afspraken en regels.

Ook de ouders en familie moeten zich thuis kunnen voelen in de vereniging. Hun betrokkenheid mondt uit in een gevoel van vertrouwen. Uiteindelijk vertrouwen zij hun kinderen toe aan 

buitenstaanders die hun kinderen gaan begeleiden en vormen. Het is dan ook de betrachting van de club en van de Jeugdopleiding om van de totaliteit één grote familie te maken met een waarneembare sociale functie.

Communicatie

In gans dit verhaal wordt de rol van de ouders niet uit het oog verloren. Per slot van rekening zijn zij het die hun vertrouwen stellen in onze club en ons mee betrekken in de ontwikkeling van en de groei naar volwassenheid van hun kind.  Heldere en snelle communicatie zijn dan ook cruciaal in dit geheel. Dit start bij de aansluiting bij de club, waarbij elk ouderpaar een inkijk krijgt in de filosofie van de club. Maar het eindigt daar niet. Middels maandelijkse nieuwsbrieven en sociale media houdt de club zijn leden en ouders op de hoogte van de belangrijkste zaken op en rond de club. Verslagen van de jeugdvergaderingen zijn tevens steeds raadpleegbaar op de club.

Organigram

Om al deze ambitieuze doelstellingen te kunnen realiseren, streeft de club naar een gedegen en transparante uitbouw van de organisatiestructuur. Dit geldt zowel op algemeen of administratief vlak alsook op het vlak van het sportief beleid (eerste elftal en jeugd) maar ook qua infrastructuur/ materiaal. Deze professionele uitbouw wordt schematisch geconcretiseerd in een organogram inclusief begeleidend document waarin de werking, de opdrachten en verantwoordelijkheden van de diverse cellen nauwkeurig staan beschreven. Binnen dit algemeen referentiekader wil FC Tenstar Melle verder werken aan het behouden van diens status.