top of page

AANGIFTE SPORTONGEVAL

Wat te doen bij een sportongeval?

Er is niemand die het zichzelf, een ploegmaat of een tegenstander toewenst, maar sportongevallen zijn onlosmakelijk verbonden aan het actief beleven van een sport. Een sportongeval gaat meestal gepaard met onkosten, die je graag terugbetaald ziet. Elke speler, trainer of medewerker van FC Tenstar Melle is verzekerd bij de RBFA.

Deze handleiding zorgt ervoor dat een aangifte bij de RFBA juist verloopt.

De aangifte van het ongeval gebeurt volledig digitaal. Het oude papieren document wordt NIET meer aanvaard.

 

Melden (Meld het ongeval zo snel mogelijk)

OPTIE 1

 • Mail sturen naar Robbierombaut.gc@gmail.com

  • Aangifte moet gebeuren ten laatste 21 werkdagen na het ongeval

 • Wat staat in de mail:

  • Naam, voornaam, ploeg

  • Plaats, datum en tijdstip ongeval

  • Of het ongeval tijdens training of wedstrijd gebeurde

  • Uitleg van het ongeval (vb rechterknie verdraaid na contact)

  • Geef aan of je een hospitalisatieverzekering hebt

   • Indien ja 

    • Welke maatschappij?

    • Telefoonnr maatschappij?

  • Werd een proces verbaal opgemaakt?

   • Indien ja PV-nummer doorgeven

   • Wie stelde PV op

   • Wie heeft PV gevraagd (naam, adres)

 • De Gerechtigd Correspondent maakt de aangifte aan in E-Kick-off

 • GEEF ALTIJD HET ONGEVAL AAN BIJ JE MUTUALITEIT!!!

OPTIE 2

 • Klik op deze link en vul het googleformulier in

 • De Gerechtigd Correspondent maakt de aangifte aan in E-Kick-off

 • GEEF ALTIJD HET ONGEVAL AAN BIJ JE MUTUALITEIT!!!

 

Wat gebeurt er na de aangifte?

 • De GC ontvangt via E-kickoff een attest voor de dokter en stuurt dit door naar je mailadres

 • Met dit document ga je naar de behandelende arts die het zo gedetailleerd mogelijk invult 

 • Vergeet het klevertje niet van je mutualiteit

 • ONDERTEKEN!!! (Wettelijke vertegenwoordiger voor kinderen onder 13 jaar)

 • Scan in en mail naar Robbierombaut.gc@gmail.com

  • of steek in de brievenbus aan de kantine

  • of stuur op naar Emiel Hullebroeckstraat 3,9090 Melle

 • Eens verwerkt, zal de GC je een attest van ontvangst en herneming doorsturen

 

Belangrijk! Voor er iets terugbetaald wordt, moet dit document ingevuld en ondertekend terugbezorgd worden aan de GC!

 

Welke kosten worden terugbetaald?

 • Enkel kosten die niet betaald worden door de mutualiteit of de hospitalisatieverzekering

  • Remgelden, prothese, krukken, ea

 • Enkel de kosten die gestaafd kunnen worden door ORIGINELE documenten (kleurenkopie lukt ook)

  • Verzamel deze zorgvuldig en vraag een samenvatting van de door de mutualiteit reeds betaalde vergoedingen

 • Bezorg deze facturen, samen met het ingevulde attest van herneming aan de GC via de brievenbus in de kantine of stuur op naar Emiel Hullebroeckstraat 3, 9090 Melle 

 

Tot Slot:

Hopelijk kun je dit document eens lezen, er om lachen en nooit nodig hebben. Weet vooral dat, wanneer het nodig is, dit een handige handleiding is. Volg alles goed op! Ik volg mee op met jullie!!!

 

Vragen? Meer info?

Robbie Rombaut - Gerechtigd correspondent RBFA; emailadres: Robbierombaut.gc@gmail.com

Telefoonnummer: 0479/93.27.84

bottom of page