top of page

EHBO

EHBO-tips van het Rode Kruis (klik hier)

Wat te doen bij een sportongeval!

Er is niemand die het zichzelf, een ploegmaat of een tegenstander toewenst, maar sportongevallen zijn onlosmakelijk verbonden aan het actief beleven van een sport. Een sportongeval gaat meestal gepaard met onkosten, die je graag terugbetaald ziet. Elke speler, trainer of medewerker van FC Tenstar Melle is verzekerd bij de RBFA.

Deze handleiding zorgt ervoor dat een aangifte bij de RFBA juist verloopt.

De aangifte van het ongeval gebeurt volledig digitaal. Het oude papieren document wordt NIET meer aanvaard.

 

Melden (Meld het ongeval zo snel mogelijk)

 • Mail sturen naar Robbierombaut.gc@gmail.com

  • Aangifte moet gebeuren ten laatste 21 werkdagen na het ongeval

 • Wat staat in de mail:

  • Naam, voornaam, ploeg

  • Plaats, datum en tijdstip ongeval

  • Of het ongeval tijdens training of wedstrijd gebeurde

  • Uitleg van het ongeval (vb rechterknie verdraaid na contact)

  • Geef aan of je een hospitalisatieverzekering hebt

   • Indien ja 

    • Welke maatschappij?

    • Telefoonnr maatschappij?

  • Werd een proces verbaal opgemaakt?

   • Indien ja PV-nummer doorgeven

   • Wie stelde PV op

   • Wie heeft PV gevraagd (naam, adres)

 • De Gerechtigd Correspondent maakt de aangifte aan in E-Kick-off

 • GEEF ALTIJD HET ONGEVAL AAN BIJ JE MUTUALITEIT!!!

 

Wat gebeurt er na de aangifte?

 • De GC ontvangt via E-kickoff een attest voor de dokter en stuurt dit door naar je mailadres

 • Met dit document ga je naar de behandelende arts die het zo gedetailleerd mogelijk invult 

 • Vergeet het klevertje niet van je mutualiteit

 • ONDERTEKEN!!! (Wettelijke vertegenwoordiger voor kinderen onder 13 jaar)

 • Scan in en mail naar Robbierombaut.gc@gmail.com

  • of steek in de brievenbus aan de kantine

  • of stuur op naar Emiel Hullebroeckstraat 3,9090 Melle

 • Eens verwerkt, zal de GC je een attest van ontvangst en herneming doorsturen

 

Belangrijk! Voor er iets terugbetaald wordt, moet dit document ingevuld en ondertekend terugbezorgd worden aan de GC!

 

Welke kosten worden terugbetaald?

 • Enkel kosten die niet betaald worden door de mutualiteit of de hospitalisatieverzekering

  • Remgelden, prothese, krukken, ea

 • Enkel de kosten die gestaafd kunnen worden door ORIGINELE documenten (kleurenkopie lukt ook)

  • Verzamel deze zorgvuldig en vraag een samenvatting van de door de mutualiteit reeds betaalde vergoedingen

 • Bezorg deze facturen, samen met het ingevulde attest van herneming aan de GC via de brievenbus in de kantine of stuur op naar Emiel Hullebroeckstraat 3, 9090 Melle 

 

Tot Slot:

Hopelijk kun je dit document eens lezen, er om lachen en nooit nodig hebben. Weet vooral dat, wanneer het nodig is, dit een handige handleiding is. Volg alles goed op! Ik volg mee op met jullie!!!

 

Vragen? Meer info?

Robbie Rombaut - Gerechtigd correspondent RBFA; emailadres: Robbierombaut.gc@gmail.com

Telefoonnummer: 0479/93.27.84

Wist je dat elke dag bijna 30 mensen in België een hartstilstand krijgen buiten het ziekenhuis? Slechts 5 tot 10% overleeft dit. Als een slachtoffer binnen de drie à vier minuten een stroomstoot krijgt toegediend met een AED, dan heeft hij of zij 60 tot 70% overlevingskans. 

Een AED is een Automatische Externe Defibrillator. Het is dat groene bakje met een hart en de letters AED op. Binnenin zit een draagbaar toestel dat een elektrische schok toedient in het geval van hartritmestoornissen. De schok kan het ritme van het hart herstellen.

Iedereen mag een AED gebruiken. Het is veilig en geeft gesproken instructies mee. Terwijl je wacht op de hulpdiensten kan het op die manier een leven redden. 

De meeste toestellen hebben maar één of twee knoppen. Een om het toestel aan te zetten en mogelijk een tweede om een elektrische schok toe te dienen. Het is uitgerust met zelfklevende elektroden die je moet aanbrengen op de ontblote borstkas. Het toestel zal dan het hartritme analyseren. Als zich een levensbedreigende toestand voordoet, dient het AED-toestel een stroomstoot toe. Soms moet je hiervoor wel nog op een knop drukken.

Op de site van FC Tenstar Melle kan je een AED defibrillator vinden. Deze bevindt in de kantine t.h.v. de sanitaire ruimte.

Het gebruik ervan wijst zichzelf uit, maar ter ondersteuning kan je hiernaast 2 instructiefilmpjes vinden van het Rode Kruis (cfr rechts onder AED afbeelding). Deze moet je zeker eens bekijken.

bottom of page