top of page

Club-API

Als club vinden we het belangrijk dat iedereen graag bij FC Tenstar Melle is en zich goed in zijn vel voelt. We willen dat onze club een plaats is waar kinderen en jongeren veilig kunnen sporten en waar plezier gemaakt kan worden. 

 

Binnen onze club kan je vanaf nu terecht bij Inge Van Damme, ons aanspreekpersoon integriteit (club-API) met vragen of klachten over grensoverschrijdend gedrag. Ze zal naar je verhaal luisteren en kan uitleg geven over wat er kan of moet gebeuren. Je kan haar bereiken via vandammeinge@hotmail.com of 0498/62.68.12.

We verwachten van ouders, net als trainers en bestuursleden van de club dat ze een voorbeeldrol opnemen en kinderen op een positieve wijze ondersteunen. We rekenen er op dat jullie net als ons meewerken aan een toffe voetbalclub!

flyer_iets te melden (1)_page-0001.jpg

WANNEER KUN JE TERECHT BIJ DE CLUB-API?

Je kan erbij terecht met alle vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

Mogelijke cases:

  • Pestgedrag

  • machtsmisbruik en verbale agressie

  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort

  • Grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart

  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft

  • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team

  • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag

  • het beschuldigd worden van eerdergenoemd gedrag

Het spreekt voor zich dat alle klachten die geuit worden in alle discretie behandeld worden. Vragen en bemerkingen kunnen gaan over racisme, over pestgedrag, over intimidatie, en zoveel meer. Elk probleem is een uitdaging waar we mee aan de slag gaan.

WAT DOET DE CLUB-API ?

Hij/zij  luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar  mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Hij/zij doet niets wat je niet weet en neemt geen verdere stappen zonder je akkoord. Hij/zij is bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van haar  taak noodzakelijk is. Tenslotte tracht hij/zij te zoeken naar een informele oplossing en kan ook helpen bij het indienen van een formele klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook altijd.

bottom of page